Teaterklubb

 

 

HAGA TEATERKLUBB

I Haga Teaterklubb får barnen arbeta med gruppdynamiska övningar som ökar förmågan till empati och förståelsen för andra. Barnen får leka med hjälp av improvisation och fantasiövningar, de får själva hitta på sina historier, leka med rollkläder och lära sig ta ansvar för varandra och den gemensamma historien som de tillsammans skapar under terminens gång.

Ledare: Skådespelare Marika Parkkomäki

Klubben arrangeras i samarbete med SFV (Svenska Folkskolans Vänner).

MUNKSNÄS TEATERKLUBB

I Teaterklubben övar du din förmåga att uppträda med bra självkänsla inför en grupp, uttrycka dig själv och samarbeta med andra. Vi jobbar mycket med improvisation (både verbal och non-verbal) och  kommer också att göra små teaterstycken som vi visar för varandra.

Ledare: Skådespelare Jonna Nyman

Klubben arrangeras i samarbete med SFV (Svenska Folkskolans Vänner)

MATTLIDENS TEATERKLUBB

Du som är intresserad av teater, kom med i TEATERKLUBBEN.

Du övar din förmåga att uppträda, uttrycka dig själv samt att samarbeta med andra barn. Ingen tidigare erfarenhet krävs, endast intresse och gott humör!

Kom med och ha roligt under ledning av dramapedagog Nina Tikkanen.

Klubben arrangeras i samarbete med SFV (Svenska Folkskolans Vänner)