Styrelsen

Styrelsen 2021

Hannele Kauppinen-Räisänen (ordförande)

Ulrika Owusu (styrelsemedlem)

Joakim Wilenius (styrelsemedlem)

Kontakt: magiska.hatten@gmail.com