SMEDSBY V-24

SMEDSBY DECKARSKOLA (12x45min)

Start to 18.01.2024

Tidpunkt: Torsdagar kl 12:10-12:55

Var: Smedsby ls

För vem: Åk 3

Ledare: Nina Tikkanen

Antal deltagare: min 7/max 12

Frågor: magiska.hatten@gmail.com

Anmäl ditt barn: MagiskaHatten.fi/Anmäl ditt barn till en klubb

Deltagaravgift: 50€