Pysselklubb

Pysselklubben är för dig som är intresserad av att tillverka t.ex. enkla smycken av olika material, nyckelringar, askar, miniatyrer, kylskåpsmagneter, inbjudningskort, slime, enkel kosmetika,små broschyrer, reflexer …

FINNO PYSSELKLUBB

(8x60min) Start fre 07.02.2020

Var: Finno skola, handarbetssalen

När: Fredagar kl 12-13

Vem: Åk 3-5

Ledare: Ulrika Owusu/Nina Wilenius

Deltagare: Min 8/max 10

Deltagaravgift: 55€

GRANHULT PYSSELKLUBB

(8x60min) Start ti 28.01.2020

Var: Granhultsskolan

När: Tisdagar kl 13-14

Vem: Åk 3-5

Ledare: Ulrika Owusu/Nina Wilenius

Deltagare: Min 8/max 10

Deltagaravgift: 55€

MATTLIDENS PYSSELKLUBB (6x60min) Start 

Var: Mattlidens skola, Mattliden 1

När:

Vem: Åk 3-5

Ledare: Ulrika Owusu/Nina Wilenius

Deltagare: Min 8/max 10

Deltagaravgift: 45€

HOPLAX PYSSELKLUBB

(8x60min) Start må 24.02.2020

Var: Hoplax skola

När: Måndagar kl 14-15

Vem: Åk 3-5

Ledare: Ulrika Owusu/Nina Wilenius

Deltagare: Min 8/max 10

Deltagaravgift: 40€