MATTLIDEN V-24

MATTLIDENS DECKARSKOLA (6x60min)

Start: Fre 09.02.2024

Tidpunkt: Fre 13:15-14:15

Var: Mattliden ls

För vem: Åk 3-4

Ledare: Alva Wilenius

Antal deltagare: min 7/max 8

Frågor: magiska.hatten@gmail.com

Anmäl ditt barn: MagiskaHatten.fi/Anmäl ditt barn till en klubb

Deltagaravgift: 30€

DENNA KLUBB ARRANGERAS I SAMARBETE MED SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER