Månsas

MÅNSAS TEATERKLUBB  (12x60min)

Start: Må 16.01.2023

Var: Månsas skola

För vem: Åk 1-2

Tidpunkt: Måndagar kl 13:00-14:00

Ledare: Dramapedagog Nina Tikkanen

Anmälning: MagiskaHatten.fi

Frågor: magiska.hatten@gmail.com

Deltagaravgift: 60€

KLUBBEN ARRANGERAS I SAMARBETE MED SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER (SFV)!

MÅNSAS DECKARSKOLA (12x60min)

Start: Må 16.01.2023

Var: Månsas skola

För vem: Åk 3-4

Tidpunkt: Måndagar kl 14:15-15:15

Ledare: Dramapedagog Nina Tikkanen

Antal deltagare: Min 8/ max 12

Frågor: magiska.hatten@gmail.com

Deltagaravgift: 60€

KLUBBEN ARRANGERAS I SAMARBETE MED SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER (SFV)!