Magiska Hatten tackar

-Arbetets Vänner

-Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla

-Pro Juventute Nostra

-Folkhälsan i Esboviken

-Regionalförvaltningsverket

-Svenska Kulturfonden

för ekonomiskt understöd!