Magiska Hatten tackar

-Arbetets Vänner

-Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla

-Pro Juventute Nostra

-Fennia skadeförsäkring

-Folkhälsan i Esboviken

-Regionalförvaltningsverket

-Svenska Kulturfonden

-Svenska Folkskolans Vänner

 

för ekonomiskt understöd!