Magiska Hatten tackar

Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla

Arbetets Vänner

Esbo stad

Kulturfonden

Kyrkslätts kommun

Fennia Skadeförsäkring

Folkhälsan i Esboviken

Svenska Folkskolans Vänner

Pro Juventute Nostra

Regionförvaltningen

för gott samarbete och ekonomiskt understöd!