Klubbar hösten 2019

Våren 2019 arrangerar vi klubbar i Mattliden, Storängen, Granhult och Hoplax

teaterklubb/ar (ledare: skådespelare Åsa Wallenius/dramapedagog Nina Tikkanen)

filmklubb/ar (ledare: Rafaela von Frenckell/Filmklanen)

pysselklubb/ar (ledare Nina Wilenius/Ulrika Owusu)