Klubbar hösten 2020

Hösten -20 erbjuder Magiska Hatten inte många klubbar.  


teaterklubbar (ledare dramapedagog Nina Tikkanen/skådespelare Jonna Nyman)

filmklubb/ar (ledare: Rosa Woldhek)

pysselklubb/ar (ledare Nina Wilenius)

deckarskola/or (ledare Nina Tikkanen/Nina Wilenius)