Klubbar hösten 2020

Hösten -20 erbjuder Magiska Hatten tyvärr inga närklubbar pga av covid-19. Däremot hoppas vi kunna erbjuda distansklubbar med tema teater, film eller pyssel via Google Meet. Dessutom verkar vår nya Deckarskola även kunna förverkligas på distans. Mer information senare.


teaterklubbar (ledare dramapedagog Nina Tikkanen)

filmklubb/ar (ledare: Rosa Woldhek)

pysselklubb/ar (ledare Nina Wilenius)

deckarskola/or (ledare Nina Wilenius)