Klubbar våren 2019

Våren 2019 arrangerar vi klubbar i Mattliden, Storängen, Granhult och Hoplax

dramaklubb/ar (samarbetspartner: Dramapedagog Nina Tikkanen)

teaterklubb/ar (samarbetspartner: Skådespelare Jonna Nyman)

filmklubb/ar (samarbetspartner: Filmpedagog Rasmus Sumelius)

filmredigeringsklubb/ar (samarbetspartner: Filmpedagog Rasmus Sumelius)

pysselklubb/ar (ledare Nina Wilenius/Ulrika Owusu)