Klubbar våren 2020

Våren 2020 arrangerar vi klubbar i Finno, Mattliden, Storängen, Vindängen, Granhult, Hoplax, Bobäck och Winellska

teaterklubb/ar (ledare: skådespelare Åsa Wallenius/ skådespelare Jonna Nyman/dramapedagog Nina Tikkanen)

filmklubb/ar (ledare: Rafaela von Frenckell/Filmklanen)

pysselklubb/ar (ledare Nina Wilenius/Ulrika Owusu)