HAGA V-24

HAGA TEATERKLUBB 1 (12x60min)

Start: Tisdag 16.01.2024

Var: Haga skolas utrymmen

För vem: Åk 1-2

Tidpunkt: Tisdagar kl 13:45-14:45

Ledare: Skådespelare Jonna Nyman

Antal deltagare min 8/ max 12

Frågor:magiska.hatten@gmail.com

Anmälan: MagiskaHatten.fi/Anmäl ditt barn till en klubb

Deltagaravgift: 50€

HAGA TEATERKLUBB 2 (12x60min)

Start: Tisdag 16.01.2024

Var: Haga skolas utrymmen

För vem: Åk 1-2

Tidpunkt: Tisdagar kl 15-16:00

Ledare: Skådespelare Jonna Nyman

Antal deltagare min 8/ max 12

Frågor:magiska.hatten@gmail.com

Anmälan: MagiskaHatten.fi/Anmäl ditt barn till en klubb

Deltagaravgift: 50€