Haga

HAGA TEATERKLUBB 1 (12x60min)

Start: Tisdag 05.09.2023

Var: Haga skolas utrymmen

För vem: Åk 1-2

Tidpunkt: Tisdagar kl 13:45-14:45

Ledare: Skådespelare Jonna Nyman

Antal deltagare min 8/ max 12

Frågor:magiska.hatten@gmail.com

Deltagaravgift: 60€

KLUBBEN ARRANGERAS I SAMARBETE MED SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER (SFV)!

HAGA TEATERKLUBB 2 (12x60min)

Start: Tisdag 05.09.2023

Var: Haga skolas utrymmen

För vem: Åk 3-5

Tidpunkt: Tisdagar kl 15:00-16:00

Ledare: Skådespelare Jonna Nyman

Antal deltagare min 8/ max 15

Frågor:magiska.hatten@gmail.com

Deltagaravgift: 60€

KLUBBEN ARRANGERAS I SAMARBETE MED SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER (SFV)!