Filmeffekt-klubb

FILMEFFEKT-KLUBBEN är för dig som tycker att effekterna gör filmen. Kan vi göra en Avengers i klubben eller var går gränsen? Klubben kollar på filmklipp om hur effekterna gjordes och prövar på liknande. Deltagarna sätts också på prov där de får lösa en scen på många olika sätt som möjligt. Effekter är det som ger Wow till filmer. Många av dem lätta att göra, bara man vet hur man gör och är intresserad. Välkommen med bakom kameran. 

MATTLIDENS FILMEFFEKT-KLUBB 6x60min

Start ons 08.04.2020

Tidpunkt: Onsdagar 13:30-14:30 

Ledare: Rafaela von Frenckell/Filmklanen

Anmälning: MagiskaHatten.fi

Antal deltagare: Min 10 Max 12

Deltagaravgift: 55€ 

Frågor: magiska.hatten@gmail.com

Arrangör: Kulturföreningen Magiska Hatten r.f

1. ons 08.04

2. ons 15.04

3. ons 22.04

4. ons 29.04

5. ons 06.05

6. ons 13.05