Avgiftsfria platser

Kulturföreningen Magiska Hatten kan erbjuda några avgiftsfria platser/termin/klubb till familjer med ekonomiska svårigheter. För att kunna erhålla en avgiftsfri plats måste du skicka en ansökan till oss på adressen magiska.hatten@gmail.com före klubben startar. I ansökan skall framgå familjens ekonomiska situation. Styrelsen förbehåller sig rätten att godkänna/förkasta ansökan.