Anmäl ditt barn till en klubb

 

Anmälningsvillkor Anmälan är bindande. Om ditt barn inte önskar fortsätta i klubben efter första gången måste du annullera din anmälan så fort som möjligt. Om du inte annullerar efter första klubbgången faktureras hela deltagaravgiften. Även om klubben är avgiftsfri måste du kruxa för att du godkänt anmälningsvillkoren för att din anmälan ska gå igenom!

Kulturföreningen Magiska Hatten r.f publicerar inga namn, bilder eller filmsnuttar på deltagarna eller deras alster på webben. Ledarna för de klubbar, där t.ex. filmer skapas eller foton tas, är själva i kontakt med vårdnadshavare angående saken och ansvarar själv för publicering.

Alla barn är olycksfallförsäkrade via Fennia skadeförsäkring när de deltar i klubb.

Att gå i föreningens klubbar är frivilligt. Ledarna tar inte ansvar för om barnet är närvarande/frånvarande eller om barnet går hem tidigare eller inte.

Personuppgifterna vi samlar in kvarstår endast så länge klubben pågår. De används endast till kontakt mellan Magiska Hatten och deltagarna.

Om ditt barn får bli medlem i Kulturföreningen Magiska Hatten r.f sparas följande uppgifter: Namn, hemort, födelseår samt vårdnadshavares kontaktuppgifter så länge som ni vill. Uppgifterna raderas senast det år barnet fyller 15. Uppgifterna i medlemsregistret används inte till något annat än information från föreningen till medlemmarna. Medlemmar får i vissa fall information om klubbarna före icke-medlemmar och kommer åt att anmäla sig tidigare. Om vi kan ge medlemmarna förhandsinfo eller inte är beroende av vem som finansierar den aktuella klubbverksamheten.

 

OBS! Vi har ännu inget automatiskt svarssystem, bekräftelse kommer alltså inte genast!