Välkommen till Kulturföreningen Magiska Hatten r.f

Magiska Hatten är en förening som grundades den 22.5.2017. Dess syfte är dels att arrangera kreativa klubbar och kurser för svenskspråkiga barn i huvudstadsregionen men också att utarbeta nya klubbkoncept som passar dagens barn (t.ex. deckar-, utmanings- och rollspelsklubbar).

Våren 2020 består vårt sortiment av:

-filmklubb (ledare Rafaela von Frenckell)

-filmeffekt-klubb (ledare Rafaela von Frenckell)

-pysselklubb (ledare Ulrika Owusu/Nina Wilenius)

-teaterklubb (ledare Åsa Wallenius/Jonna Nyman/Nina Tikkanen)

Observera att våra klubbar kan ha ganska varierande deltagaravgifter som beror på varifrån just den klubben har fått finansiering.