Välkommen till Kulturföreningen Magiska Hatten r.f

Magiska Hatten är en förening som grundades den 22.5.2017. Dess syfte är dels att arrangera kreativa klubbar och kurser för svenskspråkiga barn i huvudstadsregionen men också att utarbeta nya klubbkoncept som passar dagens barn.

Våren 2021 består vårt sortiment av:

-filmskola (ledare: Rosa Woldhek)

-pysselklubb (ledare: Nina Wilenius)

-improklubb (ledare Nina Tikkanen/Jonna Nyman)

-deckarskola (ledare Nina Wilenius/Rosa Woldhek/Nina Tikkanen)

Observera att våra klubbar kan ha ganska varierande deltagaravgifter som beror på varifrån just den klubben har fått finansiering.